SESTAVA POGODB IN DRUGIH LISTIN

Nudimo strokovno sestavo ali pregled pogodb in drugih listin s področja civilnega, gospodarskega in delovnega prava.

Razpolagamo z veliko zbirko raznovrstnih pogodb civilnega in gospodarskega prava, kar omogoča, da vam hitro sestavimo in vašim potrebam strokovno prilagodimo besedilo pogodbe, ki jo potrebujete. 

Pogodba mora biti skladna s predpisi, jasna in dovolj natančna, da ne pušča odprtih vprašanj, iz katerih bi lahko nastali spori.

Nudimo zlasti sestavo naslednjih pogodb in listin:

 • prodajna pogodba za nepremičnino (stavbno zemljišče, kmetijsko zemljišče, stanovanje, poslovni prostor itd.),

 • prodajna pogodba na premičnino (vozila, stroji itd.),

 • darilna pogodba za nepremičnino,

 • darilna pogodba za premičnino,

 • menjalna pogodba,

 • pogodba o razdelitvi solastnine ali skupne lastnine,

 • dedni dogovor (dogovor o razdelitvi dediščine),

 • pogodba o ustanovitvi stvarne ali osebne služnosti,

 • pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, 

 • zastavna pogodba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini,

 • zastavna pogodba za premičnino,

 • pogodba o priznanju priposestvovanja (posadna listina),

 • pogodba o priznanju solastniškega deleža na nepremičnini,

 • najemna pogodba (za stanovanje, poslovni prostor, zemljišče, premičnino itd),

 • pogodba o medsebojnih razmerjih etažnih lastnikov,

 • zakupna pogodba,

 • pogodba o leasingu,

 • posojilna pogodba (z različnimi načini zavarovanja posojila),

 • avtorska pogodba,

 • licenčna pogodba,

 • posredniška pogodba,

 • gradbena pogodba,

 • pogodba o zaposlitvi,

 • odpoved ali odstop od pogodbe,

 • splošni pogodbeni pogoji,

 • oporoka.

 

 

PRAVNO SVETOVANJE

PRAVNA POMOČ

PRAVNE STORITVE