Delavski predlog za začetek stečaja nad delodajalcem

Vam delodajalec ne izplačuje plač? Pravočasno predlagajte začetek stečajnega postopka nad njim!

Če delodajalec za več kot dva meseca zamuja s plačilom plač oziroma nadomestil plač do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora obračunati in plačati hkrati s plačo, ima vsak delavec po zakonu pravico, da predlaga stečaj delodajalca. Delavec je pri tem (za razliko od drugih upnikov) oproščen plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka (kar sicer znaša cca 2.000 EUR). Prav tako je delavec oproščen plačila sodne takse (ki sicer znaša 246 EUR).

Zakaj je za delavca koristno predlagati stečaj delodajalca?

Odlašanje s stečajem za delavca pomeni podaljševanje obdobja brez dohodkov, poleg tega pa se s tem zmanjšujejo možnosti, da bodo delavčeve terjatve v stečajnem postopku poplačane. Terjatve delavcev za plačilo plač oziroma nadomestil plač za obdobje zadnjih šest mesecev so sicer v stečajnem postopku prednostne, vendar se plačajo iz razpoložljive splošne stečajne mase. Premoženje, ki bo predstavljalo splošno stečajno maso pa se z odlašanjem s stečajem zmanjšuje. Poslovodstvo to premoženje porablja za plačilo drugih obveznosti, poleg tega pa na to premoženje posegajo drugi upniki z individualnimi izvršbami.  Če je določeno premoženje pred začetkom stečajnega postopka zarubljeno za poplačilo drugih upnikov, potem to premoženje postane posebna stečajna masa, in iz njega ni več mogoče poplačati terjatev delavcev.

Začetek stečajnega postopka sicer za delavca praviloma pomeni izgubo zaposlitve, vendar komu koristi zaposlitev, ki ne prinaša dohodka. Delavec pa bo lahko zaradi izgube zaposlitve uveljavljal pravice pri Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije in sicer:

  • pravico do izplačila plač oziroma nadomestil plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega razmerja in sicer do višine treh minimalnih neto plač,

  • pravico do izplačila nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta do višine ene minimalne neto plače,

  • pravico do izplačila odpravnine do višine minimalne neto plače.

Delavec se lahko nato prijavi kot iskalec zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje in po potrebi zaprosi še za denarno socialno pomoč.

PARAGRAPHUS, Franci Krivec s.p., za vas pripravi predlog za začetek stečajnega postopka nad delodajalcem za samo 80 EUR. Predlog se lahko hkrati vloži za več delavcev, tako da se tudi ta strošek lahko razdeli. Drugih stroškov ni.

PARAGRAPHUS, Franci Krivec s.p. za vas pripravi predlog za začetek stečajnega postopka za samo 80 EUR!

 

Za dodatne informacije pokličite na telefon:

(01) 320-27-49

ali 041-867-085

ali pišite na: info@paragraphus.si