nadurno delo

Kompenzacija nadur s prostimi urami in dodatek za nadurno delo

Vam delodajalec odreja nadurno delo, ure opravljenega nadurnega dela pa lahko nato koristite kot proste ure? Ste vedeli, da ste ob tem upravičeni še do dodatka za nadurno delo ali pa do dodatnega prostega časa?

Ena ura nadurnega dela ni enakovredna eni uri rednega dela oziroma eni uri prostega časa. Nadurno delo je namreč delo v posebnih (neugodnih) pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zato v 128. členu določa, da delavcu za to delo (poleg redne urne postavke) pripada še dodatek za nadurno delo. Višina dodatkov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

V okviru Sveta Evrope je Evropski odbor za socialne pravice že v letu 1998 zavzel stališče, da je možna kompenzacija ur, opravljenih kot nadurno delo, v celoti z rednimi urami, vendar ne v časovno enakem trajanju, ampak v ustrezno daljšem - pri čemer je izhajal iz načela, da mora biti odmena za nadurno delo višja od plačila za redno delo, ker je tudi vložen napor delavca zaradi dodatno opravljenih ur večji.

Vrhovno sodišče RS je v sodbi opr. št. VIII Ips 80/2015 z dne 12. 5. 2015 navedlo, da je kompenzacija opravljenih nadur z ekvivalentnim številom prostih ur primerna odmena za nadurno delo, če ob tem delodajalec plača še dodatek, ki je predviden za siceršnje plačilo nadurnega dela.

Večina kolektivnih pogodb določa dodatek za nadurno delo v višini 30 % redne urne postavke. V takem primeru je delavec za vsako opravljeno naduro upravičen:

  • bodisi do plačila nadure v višini 130 % redne urne postavke,

  • bodisi do ene ure plačanega prostega časa (v okviru siceršnjega rednega delovnega časa) z izplačilom dodatka za nadurno delo v višini 30 % redne urne postavke,

  • bodisi do 1,3 ure (ene ure in 18 minut) plačanega prostega časa (v okviru siceršnjega rednega delovnega časa).

Treba pa je tudi upoštevati, da ni vsako delo preko osem ur na dan že nadurno delo. Nadurno delo je delo preko polnega delovnega časa. Polni delovni čas je v zakonu  opredeljen na tedenski ravni in znaša praviloma 40 ur na teden. Nadurno delo je torej delo preko 40 ur na teden. To velja tudi v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa (sklep VDSS Pdp 928/2014).

Franci Krivec, univ. dipl. prav.

 

PRAVNO SVETOVANJE § PRAVNA POMOČ § PRAVNE STORITVE

Deliti je lepo!