ODVETNIK FRANCI KRIVEC

PRAVNO SVETOVANJE § PRAVNA POMOČ § PRAVNE STORITVE § PRAVNO ZASTOPANJE

vabljeni na novo spletno stran:

www.odvetnik-krivec.si

Telefon in e-pošta

tel.: (01) 320 27 49

gsm.: 041 867 085

e-pošta: info@paragraphus.si

Uradne ure

od ponedeljka do petka

od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00

za obisk se prosim naročite preko telefona ali e-pošte

Naslov

Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana

(2. nadstropje)

Potrebujete pravno pomoč oziroma pravno svetovanje? Imate težave s sosedi, z dolžniki, z delodajalcem, z državnimi organi, s sopogodbenikom, s kom drugim? Vas mučijo vprašanja s področja civilnega (obligacijskega, stvarnega, potrošniškega), dednega, družinskega, delovnega, socialnega, upravnega ali gospodarskega prava? Želite urediti prepis lastništva na nepremičnini ali razdeliti solastnino? Vam je bila povzročena škoda? Želite uveljavljati pravice zaradi napake kupljene stvari ali zaradi nepravilno opravljene storitve? Želite sestavo pogodbe, oporoke, internega akta, sporazuma, zunajsodne poravnave, pritožbe, opomina, poziva pred tožbo, dopisa, predloga za izvršbo, predloga za začetek stečajnega postopka, prijave terjatve, tožbe ali kakšne druge vloge? Želite izvedeti, kakšne so vaše pravice oziroma pravne možnosti? Potrebujete zunanjo pravno službo za vaše podjetje? Za takšna in podobna vprašanja ter potrebe ste na pravem naslovu! 

KVALITETEN IN PRAVOČASEN PRAVNI NASVET VAM LAHKO PRIHRANI VELIKO STROŠKOV!

V množici predpisov, s katerimi država ureja skoraj vsa področja življenja, se še pravniki včasih težko znajdejo. Za nekoga brez pravne izobrazbe in izkušenj pa je to lahko labirint brez konca. Poiskati ustrezen predpis in ustrezno določbo pa je praviloma šele prvi korak. Če je določba jasna in nedvoumna, potem za razumevanje takega pravnega pravila niti ni potrebno kakšno posebno pravno znanje (na primer določba, da je na cesti treba voziti po desnem smernem vozišču). Vendar predpisi ne dajejo vedno tako jasnih in nedvoumnih pravil. Pravno znanje in izkušnje pridejo v poštev zlasti v primerih, ko je treba poiskati odgovor na vprašanje, glede katerega predpis ni določil izrecnega in jasnega pravila. Takrat se uporabijo različne metode za razlago pravih aktov: logična razlaga (sklepanje po nasprotnem razlogovanju, sklepanje po podobnosti, sklepanje od večjega na manjše ali od manjšega na večje), teleološka (namenska) razlaga, zgodovinska razlaga itd. V okviru namenske razlage se na primer ugotavlja, kaj je bil sploh namen zakonodajalca ob sprejemanju zakona. Ta namen je pogosto mogoče razbrati iz obrazložitve predloga zakona v zakonodajnem postopku.

Pri reševanju pravnih problemov oziroma iskanju pravnih rešitev si pravniki poleg s pravnimi predpisi in pravno literaturo v veliki meri pomagamo tudi z bazami sodne prakse. Gre za zbirko sodnih odločb višjih sodišč, višjega delovnega in socialnega sodišča, upravnega sodišča in vrhovnega sodišča. S tem, ko ugotovimo, kako so sodišča v določenih konkretnih primerih v preteklosti že odločala v praksi, lahko predvidevamo, kako bodo oziroma kako bi odločala tudi v prihodnje v podobnih primerih. Sklicevanje na judikate, zlasti na judikate vrhovnega sodišča, predstavlja močan argument, s katerim lahko utrdimo svoje pravno stališče.

Treba pa je opozoriti, da pravo ni matematika. Kadar obstaja več možnih razlag, ni vedno vnaprej dano, katera razlaga je pravilna. Dogaja se, da pravniki in tudi sodišča o istem vprašanju, zavzemajo različna stališča. Pravilna postane tista razlaga, za katero se sodišča večkrat odločijo in ki postane ustaljena sodna praksa. Pomembno vlogo pri tem ima vrhovno sodišče, katerega poslanstvo je ravno poenotenje sodne prakse.